Tag Archives: rekeningen

De incassokosten die u kunt verwachten als u rekeningen niet op tijd betaalt

Een rekening vergeten is makkelijk gedaan, en soms is er gewoon niet genoeg geld om alles te betalen. Helaas blijft een rekening dan vaak maandenlang onbetaald liggen. Dit brengt extra kosten met zich mee.

Wat zijn incassokosten?

Zoals we allemaal weten zijn er hoge kosten verbonden aan het niet betalen van rekeningen. Maar waar bestaan deze kosten uit? Hier een overzicht:

– Administratiekosten

– Aanmaankosten (bijvoorbeeld aangetekende brieven)

– Bureaukosten

– Buitengerechtelijke kosten

Wettelijk vastgesteld

juridischHet is in 2012 wettelijk vastgesteld hoe hoog deze kosten mogen zijn. Deze normen veranderen regelmatig. Incassobureaus mogen wel lagere kosten berekenen, maar nooit hogere. U kunt bijvoorbeeld met een incassobureau te maken krijgen als u de rekeningen niet op tijd betaald. De kosten worden berekend aan de hand van het percentage van de hoofdsom, dus zonder rente.

– Over de eerste €2500 maximaal 15% incassokosten, minimum van 40 euro

– Over de volgende €2500 maximaal 10%

– Over de volgende €5000 maximaal 5%

– Over de volgende €190000 maximaal 1%

– Over meer dan dat maximaal 0.5% Totale maximale kosten: €6775

Incassoproces

Zodra de schuld bij het incassobureau terecht komt, start het incassoproces en dan starten ook de extra kosten. De incassobureau zal brieven sturen, bellen en mailen om te proberen u tot betaling te manen. Als u niet reageert wordt het dossier op oninbaar gezet en wordt het doorgegeven aan de deurwaarder.

Problemen

Zoals u ziet kunnen de kosten nogal gauw oplopen, waardoor de schuld al moeilijker te betalen wordt. Een betalingsregeling wordt al moeilijker en hoger, en uiteindelijk zal het dossier worden doorgegeven aan de deurwaarder. Het is dus zeer van belang dat u, als u een brief van het incassobureau krijgt, zo snel mogelijk reageert! Hoe sneller, hoe lager de kosten!